رنگکاری مبل به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 600000 تومان

400000تومان
کمینه قیمت
600000تومان
متوسط قیمت
800000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشرنگکاری مبل را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت رنگکاری مبل

  رنگ ملبمانی که اسکلت چوبی دارند را می‌توان تغییرداد و یا تازه‌کرد. در کارگاه‌های مبل‌سازی و رنگ‌کاری، ابتدا رنگ قبلی را با سمباده‌ها تا حد ممکن پاک‌کرده و بعد از بتونه‌کاری و سمباده مجدد، رنگ‌می‌زنند. معمولا مبلمانی که کیفیت مناسبی دارند و در ساخت‌شان از چوب محکم و مرغوب استفاده‌شده ارزش هزینه رنگ‌آمیزی مجدد را دارند.