هزینه رنگ کاری مبل چقدر است؟

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

رنگ کاری مبل

در کدام شهر نیاز به رنگ کاری مبل دارید؟

رنگ کاری مبل
را در شهر خود ارائه می دهید؟
در بازار سنجاق فعالیت کنید

عوامل موثر بر قیمت رنگ کاری مبل

کارگاههای تعمیرکاری و رنگ کاری مبلمان هزینه های متفاوتی را در نتیجه نوع رنگ و مبلمانی که رنگ آمیزی می شود اعلام می کنند. البته هزینه به ازای هر واحد یا هر مبل برآوردمی شود. مثلا هزینه رنگ آمیزی برای هر مبل یک نفره بطور متوسط ۵۰۰۰۰ تومان و در موارد گران تر ۷۵۰۰۰ تومان است. آنچه که در سنجاق برای هزینه رنگ آمیزی کلی یک دست مبل ۷ نفره استاندارد دیده می شود بین 350000 تومان تا 530000 تومان متغیر است. 

هزینه رنگ آمیزی صندلی ناهارخوری هم خیلی متفاوت نیست و از چیزی حول و حوش ۳۵۰۰۰ تومان تا ۷۵۰۰۰ تومان به ازای هر صندلی تغییرمی کند.

این خدمت توسط متخصصین مبلمان ارائه می شود.

رنگ کاری مبل به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 400000 تومان

350000 تومان
کمینه قیمت
400000 تومان
متوسط قیمت
530000 تومان
بیشینه قیمت
رنگ کاری مبل

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

از میان نظرها

مطالب مرتبط در سنجاق مگ

رنگ کاری مبلمان
پارچه رومبلی مناسب ِ آنها که حیوان خانگی دارند
نحوه تعمیر صندلی گهواره ای (Rock chair)

در این شهرها می توانید سفارش رنگ کاری مبل را ثبت کنید: