رنگ‌کاری مبل به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 400000 تومان

350000تومان
کمینه قیمت
400000تومان
متوسط قیمت
525000تومان
بیشینه قیمت
رنگ‌کاری مبل

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت رنگ‌کاری مبل

کارگاههای تعمیرکاری و رنگ‌کاری مبلمان هزینه‌های متفاوتی را در نتیجه نوع رنگ و مبلمانی که رنگ‌آمیزی می‌شود اعلام‌می‌کنند. البته هزینه به ازای هر واحد یا هر مبل برآوردمی‌شود. مثلا هزینه رنگ‌آمیزی برای هر مبل یک نفره بطور متوسط ۵۰۰۰۰ تومان و در موارد گران‌تر ۷۵۰۰۰ تومان است. آنچه که در سنجاق برای هزینه رنگ‌آمیزی کلی یک دست مبل ۷ نفره استاندارد دیده‌می‌شود بین 350000 تومان تا 525000 تومان متغیر است. 

هزینه رنگ آمیزی صندلی‌ ناهارخوری هم خیلی متفاوت نیست و از چیزی حول و حوش ۳۵۰۰۰ تومان تا ۷۵۰۰۰ تومان به ازای هر صندلی تغییرمی‌کند.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

رنگ‌کاری مبل