اتوبار به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشاتوبار را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت اتوبار

خدمات اتوبار هم شامل جابجایی‌های مربوط به اسباب‌کشی است و هم در مواقعی که نیاز به جابجایی یک وسیله‌ خاص هست می‌تواند اهمیت ویژه‌ای پیداکند. بطور مثال بعضی از اتوبارها نیروهای متخصصی برای جابجایی پیانو دارند. دقت در حمل، خوش‌قولی و برخورد مناسب از مهمترین ویژگی‌های یک باربری خوب است که می‌تواند میزان زیادی از فشار روز اسباب‌کشی را کاهش‌دهد.