بسته بندی اسباب و اثاثیه به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشبسته بندی اسباب و اثاثیه را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت بسته بندی اسباب و اثاثیه

برخی از اتوبارها اسباب کشی را بطور کامل به عنوان یکی از خدمات خود ارائه‌می‌دهند که در این صورت مرحله بسته‌بندی را هم بعهده‌می‌گیرند. البته گزینه دیگر می‌تواند کمک گرفتن از یک یا دو نیروی یک اتوبار در مرحله بسته‌بندی باشد. هزینه این افراد بصورت ساعتی محاسبه‌می‌شود.