قاب سازی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشقاب سازی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت قاب سازی

در ساخت قاب از متریال مختلفی استفاده‌می‌شود اما همچنان چوب از پرکاربردترین آنهاست. قاب‌سازی از حرفه‌های قدیمی محسوب‌می‌شود که استادکاران بسیار با تجربه‌ای هنوز در آن فعال هستند.