قاب سازی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
قاب سازی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت قاب سازی

در ساخت قاب از متریال مختلفی استفاده‌می‌شود اما همچنان چوب از پرکاربردترین آنهاست. قاب‌سازی از حرفه‌های قدیمی محسوب‌می‌شود که استادکاران بسیار با تجربه‌ای هنوز در آن فعال هستند.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

قاب سازی