شیشه بری و آینه به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارششیشه بری و آینه را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت شیشه بری و آینه

 دامنه‌ی خدمات شیشه‌بری بسیار گسترده‌ است و شامل مواردی متنوعی از نصب شیشه‌های تک‌جداره و دوجداره پنجره گرفته تا شیشه‌های متنوع مورد استفاده‌ در مبلمان و یا شیشه‌های سکوریت که در دکورها و در و ویترین مغازه‌ها استفاده‌می‌شوند.