تعمیرات کابینت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 200000 تومان

50000تومان
کمینه قیمت
200000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت
تعمیرات کابینت

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت تعمیرات کابینت

 رگلاژ کردن جک‌ درهای کابینت، ریل کشوها و البته گاهی شکستگی بدنه از جمله مواردی است که مورد تعمیر قرارمی‌گیرند. البته جابجایی کابینت و یا تعویض درهای قدیمی با جدید هم در این دسته قرارمی‌گیرند.


برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

تعمیرات کابینت