نصب کاغذ دیواری به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 120000 تومان

75000تومان
کمینه قیمت
120000تومان
متوسط قیمت
300000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب کاغذ دیواری را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب کاغذ دیواری

 یکی از ساده‌ترین راهها برای نوسازی دیوار نصب کاغذ دیواری است. عرض‌های استاندارد ۵۳، ۷۰ و ۱۰۶ سانتی‌متر هستند که بصورت رول‌هایی به طول ۱۰ و ۱۵ متر ارائه‌می‌شوند.