نصب لمینت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 110000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
110000تومان
متوسط قیمت
300000تومان
بیشینه قیمت
نصب لمینت

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب لمینت

 کفپوش های لمینت از تایل‌های خاصی تشکیل می شود. وجود زبانه و شیارهای ویژه در اطراف تایل‌ها باعث‌می‌شود که این قطعات در کنار هم کاملا چفت‌شده و سطحی یکنواخت با ظاهری بسیار زیبا ایجاد کرد. به دلیل روش نصب ساده و مطمئن لمینت امروزه تقاضا جهت نصب و اجرای این نوع کفپوش روبه افزایش است.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب لمینت