نصب لمینت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 110000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
110000تومان
متوسط قیمت
300000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب لمینت را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب لمینت

 کفپوش های لمینت از تایل‌های خاصی تشکیل می شود. وجود زبانه و شیارهای ویژه در اطراف تایل‌ها باعث‌می‌شود که این قطعات در کنار هم کاملا چفت‌شده و سطحی یکنواخت با ظاهری بسیار زیبا ایجاد کرد. به دلیل روش نصب ساده و مطمئن لمینت امروزه تقاضا جهت نصب و اجرای این نوع کفپوش روبه افزایش است.