نصب کفپوش و پارکت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 80000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
80000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب کفپوش و پارکت را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب کفپوش و پارکت

 کف‌پوشهای قدیمی‌تر یا پارکت از جنس چوب طبیعی است که پس از چسباندن به کف با ساب خوردن و زدن لاک جلای زیبایی پیدا‌می‌کند. پارکت در برابر رطوبت مقاومت خوبی ندارد و در اثر تماس با آب ورم‌می‌کند. در ساخت کف‌پوشهای جدیدتر یا لمینت از HDF استفاده‌می‌شود که روش نصب بسیار ساده‌ای دارد که در آن از چسب استفاده‌نشده و قطعات کف‌پوش صرفا به یکدیگر قفل‌می‌شوند.