نصب پارکت و کفپوش به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 80000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
80000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت
نصب پارکت و کفپوش

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب پارکت و کفپوش

 کف‌پوشهای قدیمی‌تر یا پارکت از جنس چوب طبیعی است که پس از چسباندن به کف با ساب خوردن و زدن لاک جلای زیبایی پیدا‌می‌کند. پارکت در برابر رطوبت مقاومت خوبی ندارد و در اثر تماس با آب ورم‌می‌کند. در ساخت کف‌پوشهای جدیدتر یا لمینت از HDF استفاده‌می‌شود که روش نصب بسیار ساده‌ای دارد که در آن از چسب استفاده‌نشده و قطعات کف‌پوش صرفا به یکدیگر قفل‌می‌شوند. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب پارکت و کفپوش