نصب موکت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

30000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
80000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب موکت را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب موکت

 نصب موکت کار ساده‌ای به نظرمی‌رسد اما در مواقعی که سطح اولیه دارای پستی و بلندی قابل توجه است نیاز به زیرسازی وجوددارد. معمولا برای جلوگیری از انتقال رطوبت احتمالی کف اتاق‌ها به موکت برای زیرسازی از ترکیب سیمان، پودر سنگ و چسب بتن استفاده‌می‌شود. بعد از زیرسازی موکت را با چسب فوری و در مواردی مثل راه‌پله‌ها با تسمه‌های فلزی، نصب‌می‌کنند.