نصب ویندوز و نرم افزار به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب ویندوز و نرم افزار را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب ویندوز و نرم افزار

کارهای نرم‌افزاری کامپیوتر به راحتی و در صورتی‌ که مشکل سخت‌افزاری وجود نداشته‌باشد، در محل قابل انجام‌اند. برای پیشگیری از اشکالاتی که گاهی به دلیل ناآشنایی افراد با شیوه خاص نصب برخی از نرم‌افزارها بوجودمی‌آید، بهتر است که حتما از افراد متخصص کمک گرفت.