سرویس و تعمیر یخچال به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
سرویس و تعمیر یخچال

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت سرویس و تعمیر یخچال

 این سرویس تمام و کمال در محل انجام‌می‌شود. هر چند در مواردی رفت و آمد تعمیرکار برای تعویض قطعات احتمالی یا موتور یخچال گریزناپذیر است.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

سرویس و تعمیر یخچال