خشکشویی مبلمان به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشخشکشویی مبلمان را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت خشکشویی مبلمان

بسیاری از شرکت‌های نظافتی شستشوی خشک مبلمان را در محل خانه‌‌ها و ادارات ارائه‌می‌کنند. معمولا این خدمت با وسایل خشک‌شویی یا بخار شویی و در دو مرحله‌ی شستشو با آب و ماده شوینده و بعد خشک‌کردن بوسیله مکنده‌ها انجام‌می‌شود.