نصب پوستر سه بعدی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
نصب پوستر سه بعدی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب پوستر سه بعدی

نصب این نوع کاغذ دیواری به دلیل نقش یکپارچه و بهم پیوسته‌اش باید با دقت و ظرافت بالا انجام‌شود به همین دلیل بهتر است در این مورد حتما از فردی باتجربه و متخصص کمک‌گرفت. 


برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب پوستر سه بعدی