رفع نم و رطوبت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 800000 تومان

500000تومان
کمینه قیمت
800000تومان
متوسط قیمت
1500000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشرفع نم و رطوبت را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت رفع نم و رطوبت

 هزینه 1500000 تومانی برای شرایطی است که رفع نم در یک باب دستشویی بصورت کامل اجرامی‌شود. یعنی علاوه بر تعمیرات لوله‌کشی، مواردی مثل قیرگونی و بنایی هم انجام‌می‌شود. بنابراین این مورد از نوع پروژه‌هایی است که با توجه به نوع کار و میزان خسارتی که رطوبت به ساختمان وارد کرده‌، هزینه‌های متفاوتی دارد. مواردی هم هستند که صرفا نیاز به تعویض قیرگونی و کاشی کف وجود دارد که در آن صورت  500000 تومان، هزینه‌ای معقول به نظر می‌آید.

مصالح مصرفی

مهمترین عامل در تغییر قیمت چنین خدماتی کیفیت و نوع مصالحی است که مورد استفاده قرارمی‌گیرند. کیفیت مصالح و اقلام مصرفی و تعویضی از پایین‌ترین حالت تا بالاترین مورد که مثلا لوازم بهداشتی خارجی با برندهای معروف از جمله‌ آن است به علاوه‌ی متراژ محلی که رفع نم و رطوبت در آن کارمی‌شود تاثیر مستقیم بر هزینه‌ی کلی می‌گذارد. البته در موردی که همه‌ی کار کامل و به یک نفر سپرده‌می‌شود و مثلا کار لوله‌کشی از بنایی و قرگونی جدانمی‌شود معمولا هزینه‌های با مصالح متوسط پایین‌تر تمام‌می‌شود. 

انتخاب یک فرد ماهر

در انتخاب فرد مناسب برای انجام چنین اموری که به تعمیرات ساختمان برمی‌گردد بسیار دقت‌کنید و سعی‌کنید حتما نظرات دیگران و امتیاز فرد را در یک تناسب بهینه با قیمت خدمت قراردهید. شاید به نظربرسد که به راحتی با داشتن چند کارگر ارزان قیمت می‌شود کار را اجراکرد. اما وقتی بحث عایق‌بندی دقیق، قیرگونی اصولی و طراحی شیب درست و منطقی در کف پیش می‌آید، کمک‌گرفتن از افراد خبره اهمیت خود را نشان‌می‌دهد.