نیروی اسباب کشی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 20000 تومان

10000تومان
کمینه قیمت
20000تومان
متوسط قیمت
40000تومان
بیشینه قیمت
نیروی اسباب کشی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نیروی اسباب کشی

شرکت‌های باربری (اتوبارها) و شرکت‌های خدمات نظافتی منازل منابع تامین نیروی مورد نیاز اسباب‌کشی هستند. البته اتوبارها هم نیروی حمل و نقل و هم بسته‌بندی اسباب و اثاثیه دارند و خدمات نظافت فقط تامین‌کننده نیروهای بسته‌بندی هستند. اجرت کار این گونه خدمات بصورت ساعتی محاسبه‌می‌شود و معمولا حول و هوش ۱۰۰۰۰ تومان متغیر است.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نیروی اسباب کشی