نیروی اسباب کشی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 30000 تومان

25000تومان
کمینه قیمت
30000تومان
متوسط قیمت
40000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنیروی اسباب کشی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نیروی اسباب کشی

 برای کمک‌گرفتن از نیروهای اسباب کشی می‌توان به سراغ شرکت‌های خدمات نظافت منزل و یا اتوبارها رفت.