در اتوماتیک به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 600000 تومان

500000تومان
کمینه قیمت
600000تومان
متوسط قیمت
1000000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشدر اتوماتیک را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت در اتوماتیک

 هزینه نصب در اتوماتیک برای مغازه‌ها و پارکینگ‌ها معمولا با توجه به حجم کار مورد نیاز متغیر است. معمولا جوشکاری اتصالات هم جزو مراحل نصب در اتوماتیک محسوب‌می‌شود.