کناف به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

30000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
کناف

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت کناف

نصب و اجرای کناف یا سقف کاذب با توجه به ابعاد سقف و متراژ کار محاسبه‌می‌شود.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

کناف