پوستر سه بعدی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 260000 تومان

200000تومان
کمینه قیمت
260000تومان
متوسط قیمت
350000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشپوستر سه بعدی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت پوستر سه بعدی

 نصب این نوع کاغذ دیواری به دلیل نقش یکپارچه و بهم پیوسته‌اش باید با دقت و ظرافت بالا انجام‌شود به همین دلیل بهتر است در این مورد حتما از فردی باتجربه و متخصص کمک‌گرفت.