نصب پمپ های فشار به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 120000 تومان

80000تومان
کمینه قیمت
120000تومان
متوسط قیمت
300000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب پمپ های فشار را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب پمپ های فشار

بررسی ها نشان می‌دهد برای یک واحد آپارتمانی با تعداد طبقات ۴ و ۸ واحد، هزینه ای در حدود ۷۰۰۰۰۰ تومان دارد. اجرت نصب هم بنا به توافق بین ۸۰۰ تا یک میلیون تومان متغیر است. البته در نظر داشته‌باشد که هزینه لوله کشی پمپ آب هم در قیمت لحاظ‌‌ شده‌است وگرنه نصب خود پمپ به تنهایی اجرتی معادل 80000 تومان تا 300000 تومان دارد.