نصب پمپ های فشار به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 120000 تومان

80000تومان
کمینه قیمت
120000تومان
متوسط قیمت
300000تومان
بیشینه قیمت
نصب پمپ های فشار

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب پمپ های فشار

بررسی ها نشان می‌دهد برای یک واحد آپارتمانی با تعداد طبقات ۴ و ۸ واحد، هزینه ای در حدود ۷۰۰۰۰۰ تومان دارد. اجرت نصب هم بنا به توافق بین ۸۰۰ تا یک میلیون تومان متغیر است. البته در نظر داشته‌باشد که هزینه لوله کشی پمپ آب هم در قیمت لحاظ‌‌ شده‌است وگرنه نصب خود پمپ به تنهایی اجرتی معادل 80000 تومان تا 300000 تومان دارد.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب پمپ های فشار