قیرگونی آسفالت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشقیرگونی آسفالت را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت قیرگونی آسفالت

 کف حمام‌ها و دستشویی‌ها و همانطور که همه می‌دانیم پشت‌بام‌ها احتیاج به قیرگونی دارند تا نم و رطوبت به کف، دیوارها و یا سقف طبقات دیگر ساختمان سرایت‌می‌کند.