قیرگونی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
قیرگونی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت قیرگونی

 کف حمام‌ها و دستشویی‌ها و همانطور که همه می‌دانیم پشت‌بام‌ها احتیاج به قیرگونی دارند تا نم و رطوبت به کف، دیوارها و یا سقف طبقات دیگر ساختمان سرایت‌می‌کند. 


برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

قیرگونی