نصب هواکش و فنبه طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
نصب هواکش و فن

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب هواکش و فن

 هواکش‌های خانگی نصب ساده‌ای دارند که معمولا الکتریکی‌های محلی با هزینه‌ای حدود 20000 تومان تا 70000 تومان کارش را انجام‌می‌دهند.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب هواکش و فن