نصب هواکش و فن به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب هواکش و فن را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب هواکش و فن

 هواکش‌های خانگی نصب ساده‌ای دارند که معمولا الکتریکی‌های محلی با هزینه‌ای حدود 20000 تومان تا 70000 تومان کارش را انجام‌می‌دهند.