رفع اتصالی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشرفع اتصالی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت رفع اتصالی

رفع اتصالی برق حتما باید توسط یک متخصص انجام‌شود چرا که حجم کار ممکن است از تعویض یک کلید برق یا پریز تا سیم‌کشی مجدد یا تعمیرات کنتور و فیوز برق متغیر می‌باشد.