برقکاری به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

30000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت
برقکاری

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت برقکاری

 تعمیرات خرد و جزئی‌تر مثل تعمیر کنتور و جعبه فیوز و یا تعویض کلید و پریزها از مواردی است که در خدمات الکتریکی با نام عمومی برقکاری رایج‌ است.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

برقکاری