نصب شیرآلات به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 25000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
25000تومان
متوسط قیمت
35000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب شیرآلات را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب شیرآلات

اجرت نصب شیرآلات با توجه به اینکه از کدامیک از انواع ساده، کلاسیک، اهرمی یا چشمی هستند متفاوت است اما معمولا تفاوت هزینه خیلی چشم‌گیر نیست. نکته مهم در آب‌بندی کامل شیر پس از نصب است که جلوی نشتی‌های احتمالی گرفته‌شود.