رفع ترکیدگی لوله به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 200000 تومان

100000تومان
کمینه قیمت
200000تومان
متوسط قیمت
600000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشرفع ترکیدگی لوله را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت رفع ترکیدگی لوله

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله مثل بسیاری از کارهای مربوط به تاسیسات هزینه‌های متفاوتی را بر اساس نوع و میزان کارهای انجام‌شده در برمی‌گیرد. گاهی کل کار که شامل کمی بنایی و قرگونی و نصب سرامیک یا کاسه توالت هم بوده‌است و در نتیجه اجرت کار تا 600000 تومان هم دیده‌شده‌است. 

پیشگیری از بالا رفتن هزینه‌ها

نکته‌ای که برآورد هزینه رفع نم و رطوبت یا ترکیدگی لوله را مشکل‌می‌کند این است که نمی‌توان از میزان خسارتی که نم و رطوبت به سقف، کف یا دیوارها واردکرده‌اند، قبل شکافتن و شروع کار، اطلاع دقیق حاصل‌کرد. مثلا در موردی که اگر حمام یا دستشویی نشتی داشته‌باشد احتمالا سقف خانه همسایه طبقه پایین هم آسیب‌دیده و در نتیجه احتیاج به گچ‌کاری، بتونه‌کاری و در نهایت نقاشی مجدد دارد که کل هزینه به عهده‌ شما خواهد‌بود. بنابراین خیلی مهم است که ترکیدگی یا نم و رطوبت و نشتی زود تشخیص داده‌شده و رفع‌شود تا از آسیب‌های بیشتر به ساختمان و در نتیجه هزینه بیشتر جلوگیری به عمل‌آید.