نصب آنتن مرکزی تلویزیون به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب آنتن مرکزی تلویزیون را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب آنتن مرکزی تلویزیون

 آنتن‌های مرکزی راه‌حلی بسیار خوبی برای برج‌های مسکونی و یا ساختمان هتل‌ها هستند. فضای محدود پشت‌بام، تاثیر نامطلوب فرکانسی آنتن‌های مجزا بر روی هم و هزینه‌ی بالای نصب آنتن و سیم‌کشی از عللی است که باعث انتخاب آنتن مرکزی می‌شوند.