ساخت کمد دیواری به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
ساخت کمد دیواری

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت ساخت کمد دیواری

 اجرت کار جوشکاری جزیی که در خانه‌ها انجام‌می‌شود تابع قانون خاصی نیست و بیشتر طی توافق طرفین تعیین‌می‌شود.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

ساخت کمد دیواری