سیم کشی تلفن به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت
سیم کشی تلفن

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت سیم کشی تلفن

اجرت سیم‌کشی تلفن بصورت متری محاسبه‌می‌شود و از متری ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان متغیر است. بنابراین مواردی مثل 40000 تومان و یا 50000 تومان مربوط به کارهای خانگی و نسبتا کوچکی بوده‌است که در سنجاق انجام‌شده. دقت داشته‌باشید که لوازم مصرفی در هزینه نصب درنظر گرفته‌نشده‌اند و بصورت جداگانه محاسبه‌می‌شوند.


برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

سیم کشی تلفن