سیم کشی تلفن به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشسیم کشی تلفن را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت سیم کشی تلفن

  سیم‌کشی تلفن از کارهایی است که اگر توسط یک کاربلد انجام‌نشود مشکلات زیادی را در آینده‌ بوجود خواهدآورد. مثلا وجود سیم‌کشی برق در نزدیکی خطوط تلفن باعث افتادن نویز روی خط می‌شود.