ایزوگام به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشایزوگام را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت ایزوگام

اجرای ایزوگام گاهی در فضاهای داخلی مثل دستشویی و حمام و به دلیل نشت رطوبت کف به طبقات پایین‌تر انجام‌می‌شود. ایزوگام کامل پشت بام، کف استخر و یا خرپشته‌ها هم جزو فضاهای خارجی محسوب می‌شود. بسیاری از مغازه‌ها و شرکت‌های ایزوگام پروژه‌های آسفالت جاده‌‌ها، خیابان‌ها ویا فضای داخلی باغها را هم انجام‌می‌دهند.