ایزوگام به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
ایزوگام

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت ایزوگام

اجرای ایزوگام گاهی در فضاهای داخلی مثل دستشویی و حمام و به دلیل نشت رطوبت کف به طبقات پایین‌تر انجام‌می‌شود. ایزوگام کامل پشت بام، کف استخر و یا خرپشته‌ها هم جزو فضاهای خارجی محسوب می‌شود. بسیاری از مغازه‌ها و شرکت‌های ایزوگام پروژه‌های آسفالت جاده‌‌ها، خیابان‌ها ویا فضای داخلی باغها را هم انجام‌می‌دهند. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

ایزوگام