شیشه دوجداره به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
شیشه دوجداره

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت شیشه دوجداره

شیشه‌های دوجداره عایق بسیار خوبی هستند و معمولا برای جلوگیری از اتلاف انرژی و ممانعت از ورود سر و صدا استفاده‌می‌شوند. هزینه‌ی تعویض شیشه‌های تک جداره با دو جداره نسبت مستقیمی با کیفیت شیشه‌ و پنجره‌ دارد.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

شیشه دوجداره