شیشه دوجداره به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارششیشه دوجداره را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت شیشه دوجداره

شیشه‌های دوجداره عایق بسیار خوبی هستند و معمولا برای جلوگیری از اتلاف انرژی و ممانعت از ورود سر و صدا استفاده‌می‌شوند. هزینه‌ی تعویض شیشه‌های تک جداره با دو جداره نسبت مستقیمی با کیفیت شیشه‌ و پنجره‌ دارد.