راه اندازی شومینه به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 150000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
150000تومان
متوسط قیمت
300000تومان
بیشینه قیمت
راه اندازی شومینه

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت راه اندازی شومینه

 هزینه نصب و راه‌اندازی شومینه با توجه به اینکه از کدامیک از انواع برقی، گازی و یا الکی باشد از 40000 تومان تا 300000 تومان متغیر است. معمولا نصب شومینه‌ها به مقادیری از کار بنایی هم نیاز دارد که هزینه مصالح بصورت جداگانه محاسبه‌می‌شود. نکته دیگر اینکه معمولا فروشندگان شومینه خودشان نصاب هم دارند ولی با توجه انتخاب مشتری و هزینه‌های احتمالی می‌تواند کار نصب توسط فردی دیگر انجام‌شود.

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

راه اندازی شومینه