نصب پمپ آب برق به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 200000 تومان

100000تومان
کمینه قیمت
200000تومان
متوسط قیمت
600000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب پمپ آب برق را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب پمپ آب برق

بررسی ها نشان می‌دهد برای یک واحد آپارتمانی با تعداد طبقات ۴ و ۸ واحد، هزینه ای در حدود ۷۰۰۰۰۰ تومان دارد. اجرت نصب هم بنا به توافق بین ۸۰۰ تا یک میلیون تومان متغیر است. البته در نظر داشته‌باشد که هزینه لوله کشی پمپ آب هم در قیمت لحاظ‌‌ شده‌است وگرنه نصب خود پمپ به تنهایی اجرتی معادل 100000 تومان تا 600000 تومان دارد.