بهمن صالحی مرزیجرانی

بهمن صالحی مرزیجرانی

کارهای انجام شده: کمتر از ۳
اطلاعات بهمن صالحی مرزیجرانی
شهرهای زیر پوشش: اراک مهاجران بیشتر
آدرس: اراک, اراک مرزیجرانی خیابان شهید حسین صالحی
۲۰سال جوشکاری دریک شرکت معتبردرخاورمیانه
1399
درباره بهمن صالحی مرزیجرانی

باتجربه ومهارتی که دارم رضایت مشتری و کیفیت کار رامدنظرقرارمیدهم۰۹۱۲۷۵۲۳۲۹۸

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)