داریوش ترکاشوند
داریوش ترکاشوند
تعداد نظر1
اطلاعات متخصصنظرهاتخصص هاگالری تصاویر
حسین رضا ترکاشونداحراز هویت در سامانه شاهکار و ثبت احوال با نام: حسین رضا ترکاشوند
برای تضمین رضایت از کار، راهنمای دریافت خدمات امن سنجاق را بخوانید

درباره من

⛏️حفرچاه آب فاضلاب ⛏️لایروبی چاه ⛏️ترمیم وبازسازی چاه ⛏️کول گذاری ودور چینی ⛏️بازکردن درب چاه ⛏️تخریب کاری ساختمان ⛏️کانال کشی و طوقه چینی ⛏️حفر چاه شمع ساختمان ⛏️ترمیم وبازسازی چاه کهنه و ریزشی

نظرها

تعداد نظر1
5
4
3
2
1
5
داود (مشتری قدیمی)
واقعا منصب بادب و بسیار وقت شناس وتمیز مباشند
1402/8/26
گالری تصاویر
تصویر گالریتصویر گالریتصویر گالری

در فضای مجازی دیده شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید.