راهنمای استفاده امن از بازار آنلاین خدمات سنجاق

«سنجاق» یک بازار آنلاین است که متخصصین حرفه‌های مختلف می‌توانند با ورود به آن و گذراندن مراحل اولیه‌ی فعال شدن، به سفارشهای مشتریان دسترسی پیداکرده و آمادگی خود را برای انجام سفارشها به مشتریان پیشنهاددهند. مشتری‌ در انتخاب فرد مناسب از میان پیشنهاددهندگان متعدد کاملا مختار است و سنجاق در مورد کیفیت کار متخصصین نظری مبنی بر «تایید» یا «رد» ندارد. مشتریان می‌توانند با رعایت موارد زیر انتخاب آگاهانه‌تری داشته‌باشند و علاوه بر آن شرایط امن‌تری را برای انجام سفارش خود فراهم ‌نمایند:

  • پروفایل یا صفحه مشخصات متخصصین دارای امتیاز و بازخورد مشتریان قبلی است. نظرات مشتریان قبلی را درباره متخصص پیشنهاددهنده بخوانید!
  • تعداد سفارشهای انجام شده توسط متخصص را در کنار امتیاز او قراردهید و به نتیجه‌گیری مطمئن‌تری دست پیداکنید!
  • در صورتی که متخصصی دارای تاییدیه سنجاق(تیک آبی رنگ) است، می‌توانید نوع مدارک ارائه‌شده توسط او را بررسی کنید.
  • با متخصص پیشنهاددهنده تماس بگیرید و در مورد شرایط کار با او گفتگو کنید!
  • لوازم و وسایل خود را بدون تامین ضمانت لازم در اختیار متخصص قرارندهید!
  • در هنگام انجام کار توجه کافی به شرایط عرفی ایمنی داشته‌باشید!
  • حتما پس از پایان کار به متخصص امتیاز بدهید!