اپلیکیشن خدمات سنجاق را همراه داشته باشید

برای انجام کارهایتان اول قیمت بگیرید، نظرات دیگران را بخوانید و با متخصصین در تماس باشید. همه فقط با داشتن برنامه سنجاق.

دانلود اپلیکیشن مشتریان سنجاق از کافه بازار
دریافت اپلیکیشن ios خدمات سنجاق
تصویر اپلیکیشن خدمات سنجاق

این اپلیکیشن، اپلیکیشن خدمات سنجاق برای مشتریان است. شما می توانید با دریافت اپلیکیشن سنجاق خدماتی مانند نظافت منزل، خدمات ساختمان، خدمات خانه، خدمات زیبایی، حیوانات خانگی و مانند این‌ها را دریافت کنید.

چنانچه از متخصصین هستید و تمایل دارید خدمات خود را به مشتریان سنجاق ارائه کنید، اپلیکیشن متخصصین سنجاق را دریافت کنید.