هویت دیداری سنجاق

سنجاق راهی برای وصل کردن آدم‌ها و کارهاست. این مفهوم در آیکون سنجاق به نمایش در آمده است.

لطفا در صورت نیاز به نام بردن از سنجاق از نشانه های قرار داده شده در پایین استفاده کنید. نشانه‌ها با ترکیب های رنگی مختلف قرار داده شده اند تا در شرایط متنوع قابل استفاده باشند.

#603D9B

رنگ اصلی

#FFFFFF
#2D363D

رنگ های اولیه