شرکت خدماتی نظافتی پرستاری سبزینه بهار نوین البرز

شرکت خدماتی نظافتی پرستاری سبزینه بهار نوین البرز

کارهای انجام شده: کمتر از ۳
اطلاعات شرکت خدماتی نظافتی پرستاری سبزینه بهار نوین البرز
با مدیریت رضا نادری
محدوده زیر پوشش: کل کرج بیشتر
آدرس: کرج, کرج جهانشهر
۵روزه
1390
درباره شرکت خدماتی نظافتی پرستاری سبزینه بهار نوین البرز

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)