67 شرکت خدماتی نظافتی در کرج
نظافت راه پله و فضای مشاع کرج

برای ثبت سفارش نظافت راه پله و فضای مشاع و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

نظافت راه پله و فضای مشاع در بازار کرج با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

30000تومان
کمینه قیمت
55000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت
نظافت راه پله و فضای مشاع

هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع در کرج چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نظافت راه پله و فضای مشاع

از میان نظرها

161 خدمت دیگر در کرج فعال است. مشاهده خدمات کرج

نظافت راه پله و فضای مشاع در دیگر شهرها

جستجو‌های مرتبط کاربران

شستشوی حیاط و پارکینگ کرج
کارگر نظافت ساختمان کرج
نظافتچی ساختمان کرج
کارگر نظافتچی کرج
نظافت محوطه کرج
نظافت مجتمع کرج
شرکت نظافتی کرج
شرکت نظافت کرج
نظافت ساختمان کرج
شرکت خدمات منزل کرج
شرکت خدماتی و نظافتی کرج
کارگر نظافت کرج
کارگر منزل خانم کرج
موسسه خدماتی کرج
شرکت خدماتی کرج