محمد شاکری

محمد شاکری

سفارشات انجام شده در سنجاق: 12
اطلاعات محمد شاکری
محدوده زیر پوشش: کل تهران بیشتر
آدرس: تهران,
هرزمانی که سم پاشی انجام شدبعدازحدوایک سال مشکلی پیش امدمجدداکارانجام میشود تمامه سم پاشی منازل وغیره که انجام میشودبه ضمانت شرکت میباشد
1379
نظر کاربران
درباره محمد شاکری

این جانب حدوداهیجده سال سابقه مفیددرکارسم پاشی وشتشوی مبل دارم وتمام کارهاباضمانت انجام میشودوهمیشه شعاراین جانب کیفیت کاربهترین تبلیغ برای انجام هرکاری میباشد

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)