سجاد عبیدی
سجاد عبیدی
تعداد نظر0
اطلاعات متخصصنظرهاتخصص هاگالری تصاویر
سجاد عبیدیاحراز هویت در سامانه شاهکار و ثبت احوال با نام: سجاد عبیدی
برای تضمین رضایت از کار، راهنمای دریافت خدمات امن سنجاق را بخوانید

درباره من

کارشناس مهندسی پزشکی فعال در زمینه تجهیزات الکترونیکی شامل تجهیزات پزشکی و تجهیزات زیبایی و تجهیزات تصویری تلویزیون

نظرها

تعداد نظرات0
گالری تصاویر
تصویری در گالری وجود ندارد!

در فضای مجازی دیده شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید.