آماده سازی آسانسور خانه برای مواقع اضطراری

تاریخ انتشار :‌ چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ - دسته بندی : زنده تر
آماده سازی آسانسور خانه برای مواقع اضطراری

از آنجایی که در مناطق سردسیر احتمال وقوع طوفان و حادثه بیشتر است این موضوع اهمیت بیشتری دارد. در اینجا روش های آماده سازی و محافظت از آسانسور را معرفی می کنیم. 

موتور برق

قطع برق زیاد اتفاق می افتد؛ مخصوصا در صورت زیاد بودن وزش باد، اما نباید در این شرایط در آسانسور گیر بیفتید. بنابراین باید موتور برق داشته باشید که در این شرایط در آسانسور باز شود. 

نور و هشدار اضطراری

نور و هشدار اضطراری نیاز به کمک را به بقیه اعلام می کند. در شرایطی که به کمک نیاز دارید کنار آسانسور ایستاده، کلید هشدار را زده و دیگران را متوجه خود کنید. در مواقع آتش سوزی همیشه به سرعت از خانه خارج شوید. 

تلفن

اغلب ما بدون تلفن همراهمان جایی نمی رویم اما حتی اگر همیشه هم تلفن همراهتان است بهتر است در اتاقک آسانسور یک تلفن بگذارید. یک تلفن دارای کلید شماره گیری بهترین راه برای پیشگیری از حوادث است. 

مراقبت در آتش سوزی 

باید برای آتشسوزی های ممکن خودتان را آماده کنید. اینکه در این شرایط چطور فرار کنید به این بستگی دارد که در کدام طبقه اقامت دارید. به همه گوشزد کنید که در شرایط آتش سوزی کسی از آسانسور استفاده نکند. دود آتش نه تنها خفه کننده است، بلکه ممکن است در آسانسور به سمت آتش باز شود. پس در این شرایط از پله ها خارج شوید.

مراقبت در سیل و طوفان

در هنگام بروز طوفان احتمال سیل وجود دارد. در صورتی که دستور تخلیه بیاید باید از قبل خود را آماده کرده باشید. در صورتی که آسانسور در طبقه بالا بوده باید آن را پایین بیاورید. پس از اتمام سیل با سازمان های کمک کننده تماس بگیرید. حتی اگر در خانه تان آب نمانده باشد. زیرا آسانسور باید بررسی شده و مجددا تنظیم شود.

مراقبت منظم

 

بهترین راه برای آماده سازی برای شرایط اضطراری مراقبت منظم از آن است. مراقبت و تعمیر منظم آسانسور باید سالی یک بار انجام شود و برای این کار چک لیست داشته باشید.

این مقاله ترجمه ای است از: Preparing Your Home Elevator for Emergencies
عکس:‌ Matias N Reyes on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات