آیا سگ ها ما را می فهمند؟

تاریخ انتشار :‌ دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
آیا سگ ها ما را می فهمند؟

تحقیق درباره ی قدرت تشخیص سگ

علیرغم اینکه سالیان درازیست که انسانها با سگ ها در رابطه هستند اما تحقیقات درباره ی اینکه سگها چطور اطلاعات را میگیرند و تحلیل می کنند تقریبا جدید است.Gregory Berns دانشمند عصب شناس دانشگاه اموری در کتاب خود " سگ ها چگونه ما را دوست دارند"  اشاره می کند که چارلز داروین در سال 1800 پیشگام بحث در این زمینه است. داروین درباره ی سگ ها و بیان احساساتشان و زبان بدنشان در مقاله ی سوم کتاب" بیان احساسات در انسان و حیوان " بسیار نوشته است. اولین تحقیقات گسترده در دهه ی 1990 در دانشگاه دوک با همکاری پروفسور Brain Hare متخصص رشته ی انسان شناسی تکاملی و یک دانشجوی مقطع لیسانس دانشگاه  اموری انجام شد. تا دهه ی 2000 این زمینه ی مطالعاتی بسیار موفق بود، هرچند، این روزها به نظر میرسد که مطالعات جدیدی بر روی اینکه سگ ها چگونه ما را میفهمند و با کلمات و احساسات و زبان بدن ما ارتباط برقرار میکنند در حال انجام است. 

این حوزه ی مطالعات چنان محبوب شده است که دانشگاه دوک زیر نظر پروفسور Hare به طور ویژه مرکزی را برای بررسی شناخت سگ ها اختصاص داده است. 

آیا سگ ها انسانها را می فهمند؟ 

چه چیزی را تمام این تحقیقات جدید کشف کرده اند؟ آیا سگ ها میتوانند ما را بفهمند؟ به نظر میرسد تمام آن سگهای والد که اصرار دارند که سگ هایشان در واقع آنها را می فهمند، درست فکر میکنند.حداقل تا قسمتی. 

درک گفتار 

در سال 2004 مجله ی ساینس Science تحقیقی درباره یک سگ از نژاد border collie به نام ریکو چاپ کرد.ریکو با توجه به قدرت خارق العاده اش در یاد گرفتن سریع کلمات جدید در دنیای علم طوفانی به پا کرد . این توانایی  که کودکان خردسال آن را دارا هستند د اکتساب و فراگیری کلمات است که با این توانایی هنگامی که کی بار یک کلمه را میشنوند حدس هایی درباره ی معنی کلمات میزنند. این قابلیت fast mapping نامیده میشود. ریکو نام بیش از 200 قلم را یاد گرفت و قادر بود که آنها را با توجه به نامشان تشخیص دهد و چهار هفته بعد از اولین بار از شنیدن و آموختن اسم، آنها را باز شناسایی کند. 

تحقیقات بیشتری که در دانشگاه سوسکس در بریتانیا انجام شد نشان داد که سگها نه تنها اشارات احساسی در حرفهای ما را می فهمند بلکه آنها میتوانند تفاوت کلمات معنی دار را از کلمات نامفهوم تمیز دهند. در تحقیقی که سال 2014 در Current Biology چاپ شد نشان می داد که سگ ها مانند انسانها از نقاط مختلفی در مغزشان برای برای فهمیدن گفتار استفاده میکنند. به طور خاص، آنها از قسمت راست مغزشان برای اشارات احساسی و از قسمت چپ مغزشان برای دریافت معنی کلمات استفاده میکنند. 

فهم زبان بدن 

در تحقیق سال 2012 در مجله ی PLOS ONE نشان داد که سگ ها همچنین اشارات اجتماعی انسانها را متوجه میشوند. در آزمایشی از سگها با دو اندازه ی متفاوت ظرف غذا پذیرایی می شد. سگها به طور غریزی به سمت سهم غذای بیشتر می رفتند. اما هنگامی که انسان ها وارد داستان میشوند ماجرا متفاوت بود. این آزمایش نشان می داد که عکس العمل مثبت انسان به سهم غذای کوچکتر می توانست سگ را متقاعد کند که اندازه ی کوچکتر بهتر است. 

در تحقیق دیگری که در سال 2012 در Current Biology  منتشر شد ، محققان مجاری به توانایی سگ ها در تفسیر اشکال مختلف ارتباط گرفتن با انسانها، نگاه کردند. در این تحقیق دو نوع مختلف از یک ویدیوی مشابه به سگها نشان داده میشد.در یکی از انها یک زن بر روی صفحه ظاهر میشود به سگ نگاه میکند و میگوید "سلام سگ" . با یک تن صدای مادرانه قبل از اینکه نگاه خود را به سمت ظرفی در نزدیکی هدایت کنند. 

در نوع دیگر، تنها تفاوت این است که زن به پایین نگاه میکند و قبل از اینکه به ظرف نگاه کند با تن صدایی آمرانه حرف میزند. 

هنگامی که سگها اولی را میبینند سگها در ابتدا به زن توجه میکنند و نگاه او را دنبال میکنند. با توجه به این عکس العمل، محققین تشخیص دادند که سگ ها همان توانایی کودک شش تا دوازده ماهه را هنگامی که مستقیما به چیزی اشاره می شود یا اطلاعاتی به آنها منتقل میشود، دارا هستند.  

این ممکن است برای دکتر Hare رییس مذکور دانشگاه دوک در مرکز شناخت سگ ها که با دانشجوی مقطع لیسانس دانشگاه اموری درباره ی سگ ها و نشانه های اجتماعی آنها در دهه ی 1990 تحقیق کردند خیلی شگفت آور نباشد. تحقیقات دکتر Hare نشان داد که سگ ها از بهتر از نزدیک ترین اقوام ما، شامپانزه ها و حتی کودکان انسان قادر به درک نشان های ظریف مثل اشارات بدن و حرکت چشمان هستند. 

فهم احساس

در اوایل این سال تحقیقی در  British Royal Society انجام شد که بیان می کرد سگ ها قادر هستند که احساسات انسانها را درک کنند و بفهمند. این تحقیق مشترکا بین محققان دانشگاه لینکلن در بریتانیا و دانشگاه سایوپایولوی برزیل انجام شد نشان داد که  سگ ها قابلیت تشخیص و تمیز دادن بین حالت های عاطفی مثبت و منفی را دارا هستند. 

در این مطالعه به سگ ها تصویر هایی از انسانها و سگ های دیگر که به ظاهر خوشحال و یا عصبانی می رسیدند نشان داده شد. تصاویر که همراه با ویدیوی صوتی بودند هم حالت عصبانی و پرخاشگر را دارا بودند هم خوشحال. هنگامی که احساسات در تصویر با صدای روی آن همخوانی داشت شگ ها زمان بیشتری را به بررسی کردن حالات چهره در تصویر صرف می کردند. 

ScienceDaily گزارش میدهد که به گفته ی دکتر Ken Guo از دانشگاه لینکلن، یکی از محققان مقاله، تحقیقات قبلی نشان داده است که سگ ها میتوانند به وسیله ی اشارات و حالات صورت بین احساسات انسانها تفاوت قائل شوند، اما این از شناخت احساس متفاوت است.

 با استفاده از دو منبع مختلف ورودی حسگر، این محققین نشان دادن که سگ ها در حقیقت توانایی شناختی در تشخیص و فهم احساسات در انسانها را دارا هستند. 

چرا سگ ها میتوانند ما را بفهمند؟ 

دلیل اینکه چرا سگ ها قادر هستند که ما را به خوبی بفهمند، یک معما باقی ماند اما محققین آن را محصول تکامل و احتیاج می دانند. انسانها و سگ ها برای هزاران سال است که با هم زندگی میکنند، آنها چنان به ما وابستگی دارند که هیچ گونه جاندار دیگری نداشته است. ممکن است که تولید مثل انتخابی نقش مهمی داشته از آنجایی که سگ ها بر اساس قدرت های شناختی آن و ویژگی های ظاهری برای تولید مثل انتخاب شده اند. در هر حال، به نظر منطقی میرسد که این گونه از جانداران که خیلی نزدیک با ما زندگی میکنند و خیلی به ما وابسته هستند در طول زمان توانایی های خود را برای فهم و ارتباط برقرار کردن با ما افزایش داده باشند. 

این برای شما و سگتان چه معنی ای میدهد؟ 

اکنون که به درک بهتری از توانایی های سگتان در دریافت نه تنها دستورات و کلمات،  بلکه احساستان رسیدید ،برای شما و سگتان به چه معناست ؟ در ابتدا، این به شما این اطمینان را میدهد که سگ شما توانایی یاد گرفتن بیشتری از کلماتی مانند" بشین"، " بمان" و یا "دست بده" دارد. سگ ها توانایی فوق العاده ای در آموختن بیش از صد ها لغت را مانند ریکو دارند و اخیرا سگی به نام چیسر بیش از هزار کلمه را یاد گرفته است. 

توانایی چیسر در تشخیص اسامی بی نظیر است. او میتواند بر اساس اسم اسباب بازی ها را پیدا کند. اگر از او بخواهید که اسباب بازی ای که اسمش را نمی شناسد را پیدا کند، او می فهمد که از بین تمام اسباب بازیهایش آنکه تا به حال اسمش را نشنیده می بایست اسباب بازی ای باشد که تشخیص نداده است. این توانایی ثابت میکند که همراهان ما چقدر باهوش هستند. 

نکته ی دیگری که به فهم توانایی تشخیص سگ ها کمک می کند، توانایی آنها در فهم در اشارات اجتماعی است. تا به حال توجه کرده اید که هنگامی که روز سختی دارید سگ شما تلاش میکند که بیشتر در کنار شما باشد و بیشتر به آغوش شما می آید؟ این برای او راهیست که بگوید من میدانم که تو روز سختی داشته ای و من در کنار تو هستم. دانستن این موضوع درباره ی سگتان به شما کمک میکند رابطه تان قوی تر شود، همانطور که یاد می گیرید که به حالات عاطفی یکدیگر واکنش نشان دهید و پستی ها وبلندی ها را از راه خانواده را با یکدیگر تقسیم کنید . 

آیا سگ ها میتوانند ما را بفهمند؟ به درستی، به طرق مختلف، آنها میتوانند. بنابراین دفعه ی بعدی که شما خود را مشغول صحبت کردن با سگ خود دیدید و به نظر رسید که دارد دقیقا به حرف شما گوش میدهد، مطمئن باشید که این فقط تصور شما نیست. ممکن است سگ شما تک تک کلمات را با معنای دقیق پشت آن ها نفهمد، اما منظور شما را بهتر از آنچه که فکر میکنید متوجه میشود .مهم تر از همه، سگ شما قادر است بفهمد که شما او را دوست دارید بنابراین لازم نیست که از گفتن دوستت دارم به او حس احمق بودن به خود بگیرید.

این مقاله ترجمه ای است از: Can Dogs Understand Humans?
عکس:‌ Nathalie SPEHNER on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات