آیا شارژ گاز کولر را خودتان می توانید انجام دهید؟

تاریخ انتشار :‌ یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
آیا شارژ گاز کولر را خودتان می توانید انجام دهید؟

روش 1: دانستن قوانین مربوط به عملکرد کولر گازی

1. باید بدانید به عنوان فرد بدون مجوز تا چه حد می توانید سیستم خود را سرویس کنید. در هر کشور در رابطه با میزان دخالت فرد صاحب خانه که مجوز ندارد و همچنین فرد متخصص دارای مجوز، در سیستم تهویه، قوانین و مقررات لازم وجود دارد.

2. یادتان باشد که شرکت های تاسیسات و نگهداری و مراقبت سیستم های تهویه مرکزی تجهیزات یا لوازم دیگر را به فرد بدون مجوز نمی فروشند. شاید در سایت های دست دوم این ابزار یافت شوند اما از سایت اصلی قابل فروش نیستند.

3. در صورتی که مجوز ندارید ابزار و قطعات سیستم افراد دیگر را خریداری نکنید، زیرا با اخطار و خسارت روبرو می شوید.

روش 2: سیستم را بررسی کنید

1. ابتدا نگهداری های روزمره را انجام دهید. پیش از شارژ مجدد سیستم، باید نگهداری های لازم را انجام دهید.

 • فیلتر هوا را تعویض کنید.

 • تبخیرکننده و سیم پیچ خنک کننده را در صورت کثیف بودن تمیز کنید زیرا علائم کم کاری خنک کننده را نشان می دهند. در غیر این صورت خنک کننده و یونیت آسیب میبینند.

2. گرفتگی، انباشت ذرات روی مکنده فن را تمیز کرده و از عملکرد صحیح فن  کندانسور اطمینان حاصل کنید. در این صورت هوا در سیم پیچ جریان داشته و سیستم حرارت موجود در خانه را مدیریت کرده و از خانه خارج می کند.

3. اجزای سیستم را به خوبی بررسی کنید. نبود عایق، چکه کردن، نبود اتصال برق و مشکلات ناچیز دیگر شاید نتوانند سیستم را از کار بیندازند اما  می توانند به سیستم آسیب برسانند.

روش 3: نیاز خود را مشخص کنید

1. نوع خنک کننده مخصوص سیستم تهویه را مشخص کنید. می توانید با مطالعه دفترچه سیستم برقی خود یا یونیت هوا اطلاعات لازم را کسب کنید. در بسیاری از سیستم ها روی بدنه یونیت برچسبی وجود داشته و اطلاعات لازم را ثبت می کند. خنک کننده های رایج در سیستم های مدرن (R-22 (HCFC-22 و R410A هستند که با نام SUVA410A و Puron به فروش می رسند. این اطلاعات برای خرید نوع صحیح خنک کننده و مجموعه شارژ گاز صحیح ضروری است.

2. مشخص کنید که سیستم شما چه نوع اتصال شارژ گاز دارد. فلکه های شارژ معمولی آداپتورهای فوری دارند تا از دست رفتن خنک کنندگی در اتصال کمتر بوده و آسیب ناشی از تماس خنک کننده با پوست در زمان اتصال کمتر باشد. در سیستم خاموش هم خنک کننده فشار بالا داشته و خطرناک است.

3. از ترموستات سیستم تهویه را خاموش کنید. ترموستات و مدار مرتبط با آن در حالت خاموش یا روشن قرار دارد. در مرحله بعدی می توانید نیروی متصل به یونیت را خاموش کنید، اما باید بدانید با ترموستات می توانید سیستم را خاموش کنید نه با قطع جریان برق، زیرا روش دوم صحیح نیست.

4. نیروی برق سیستم تهویه را قطع کنید. یونیت بیرونی به یک فیوز یا مدار متصل یه یونیت مجهز است. فیوز را برداشته و یا مدار را خاموش کرده و ادامه  دهید.

 • با خاموش بودن سیستم تهویه، طبق دستورالعمل دماسنج را بررسی کنید. فشار پایین (شیلنگ  کوچک/شیلنگ آبی) روی دماسنج و فشار بالا (شیلنگ قرمز) خواهد بود. دماسنج های دیگر شلنگ رنگی ندارند، دماسنج فشار پایین و و اتصال دهنده در سمت چپ و فشار بالا در سمت راست است. نوار منبع که به تانک خنک کننده، پمپ تبخیر کننده یا اتصالات دیگر وصل است، در وسط قرار دارد.

 • با بررسی دماسنج سیستم را روشن کرده و 15 دقیقه صبر کنید تا سیستم تثبیت شود.

5. برچسب روی دماسنج را بخوانید. در صورت نیاز به شارژ مجدد سیستم باید دماسنج آبی را برداشت.

 • برای شناسایی آن از دماسنج را روی قسمت فشار پایین یا خط بازگشت، که از دو خط دیگر بزرگ تر است، بچسبانید.

 • اگر دمای روی دماسنج آبی با شماره شرکت سازنده مطابقت ندارد، شارژ مجدد را انجام دهید.

 • از شیشه دید استفاده کنید. راه دیگر برای مشخص کردن نیاز به شارژ مجدد دستگاه از طریق شیشه دید است. بسیاری از یونیت های خانگی به این شیشه مجهز نیستند، اما اگر مجهز باشند، در بیرون یونیت و بین خشک کن داخلی و کمپرسور قرار دارد.

 • پس  از شناسایی شیشه درد و پاک کردن آن، از آن نگاه کرده و ببینید یونیت کار می کند. در صورتی که در مایع خنک کننده حباب وجود دارد، شارژ گاز حباب ها را از بین می برد. زیرا در مایع خنک کننده نباید حباب وجود داشته باشد. یادتان باشد در یونیتی که به خوبی شارژ نشده، هوا یا رطوبت به دام افتاده در سیستم خنک کننده بدون عایق، می تواند حباب ایجاد کند.

روش 4: شارژ کولر گازی

1. مراحل پایین را دنبال کنید. برای شارژ مجدد سیستم تهویه، ابتدا سیستم را خاموش کرده و سپس مراحل را دنبال کنید.

2. شیلنگ ها را از دماسنج به پورت های فشار سیستم وصل کنید.

 • شیلنگ فشار پایین آبی بوده و به خط مکش، لوله بزرگ تر، وصل می شود.

 • شیلنگ فشار بالا قرمز بوده و به خط مایع، لوله کوچک تر وصل می شود.

3. سیستم را روشن کنید. بگذارید سیستم حداقل 15 دقیقه روشن باشد تا به عملکرد مناسب برسد.

4. دما را بررسی کنید. با اندازه گیری های پایین می توانید از عملکرد سیستم اطمینان حاصل نمایید.

 • دمای فضای بیرون.

 • دمای بازگشت در سیستم.

 • دمای خط مکش.

 • دمای خط مایع.

 • در یونیت های جدید یک برچسب داخلی وجود دارد که دستورالعمل های لازم را در اختیارتان قرار می دهد تا حداقل و حداکثر دما را اندازه گیری کنید. همچنین به شما توصیه می کند از حداقل و حداکثر دما یک چارت تهیه کنید.

5. ابزار اندازه گیری را مشخص کنید. برای مشخص نمودن ابزار اندازه گیری سیستم چارت فرایند شارژ را بررسی کنید. این ابزار فلکه انبساط ترموستات یا خروجی محدود کننده است.

 • اگر سیستم از فلکه انبساط ترموستات استفاده می کنید از مشخصه های پایین استفاده نمایید.

 • حداکثر دمای سیستم: 18 درجه فارنهایت (7- درجه سانتی گراد)

 • حداقل دمای سیستم: 25 درجه فارنهایت (4- درجه سانتی گراد)

 • اگر سیستم از محدود کننده استفاده می کنید، برای راهنمایی از جدول پایین کمک بگیرید زیرا مشخصه های حداکثر دما برای پمپ هوای بیرونی و داخلی را ارائه می دهد.

 • برای یافتن مشخصه مورد نیاز حداکثر دما، از دمای هوای بیرونی تا دمای هوای بازگشت یک خط بکشید. مشخصه ستون/ردیف نشان دهنده دمای حداکثر مورد نیاز است.

6. چکه ها را بررسی کنید. اگر طبق بررسی ها خنک کنندگی مورد نیاز است، احتمال وجود چکه و تعمیر آنها را مشخص کنید. در قسمت های مختلف فواصل و دریچه ها چکه یافت می شود.

 • فواصل جوشکاری یا لحیم کاری شده

 • پورت های فشار

 • لوله های اتصال دهنده

 • جاهایی که خطوط خنک کننده لرزیده یا روی قطعات یونیت فشار می آورد.

7. با قرار دادن منبع گاز در حالت ایستاده شلنگ را از منبع به خنک کننده وصل کنید. خنک کننده را تکان ندهید زیرا مایع خنک کننده به سمت مکنده کمپرسور رفته و به یونیت آسیب می رساند.

8. خنک کننده را اضافه کنید. به تدریج و به آرامی خنک کننده را به خط مکنده اضافه کرده و 5 تا 10 دقیقه صبر کنید تا سیستم تثبیت شود. در هنگام شارژ یک سیستم جدید یا شارژ مجدد سیستم تبخیر کننده، وزن تبخیر کننده افزوده شده و یا فرایند شارژ مجدد گاز خنک کننده بی استفاده می شود.

 • دستورالعمل های فشار و دما را بررسی کرده و ببینید آیا خنک کنندگی بیشتر لازم است یا نه. این فرایند را تکرار کنید تا همه چیز طبیعی به نظر برسد.

9. چرخه خنک کننده کامل را مشاهده کنید. هنگامی که یک چرخه سیستم تهویه کامل شد، برق متصل به یونیت را قطع کرده و دما سنج را بردارید.

هشدار

 • انواع خنک کننده ها را باهم مخلوط نکنید زیرا به سیستم آسیب وارد می شود.

 • هنگامی که دمای بیرون زیر 55 درجه فارنهایت (12 درجه سانتی گراد) است یونیت سیستم را شارژ مجدد نکنید.

 • باید بدانید زمانی که یونیت از خنک کننده CFC استفاده می کند، برای شارژ مجدد آن به متخصص سیستم های تهویه نیاز دارید. البته این موضوع در کشور آمریکا ضروری بوده و فرد بدون مجوز نمی تواند خنک کننده اوزون CFC یا HCFC خریداری کنید.

 • بنابراین همه افراد نمی توانند بدون داشتن مجوز این کار را انجام دهند.

نکات

 • حداکثر دما به خنک کننده افزوده شده و دمای آن از دمای اشباع بالاتر می رود. برای مشخص نمودن آن، دمای فشار کم را از دمای خط مکنده کم کنید. خنک کننده را اضافه نمایید تا دمای حداکثر کاهش یافته و خنک کننده را کم کنید تا دمای حداکثر افزایش یابد.

 • خنک کنندگی  متوسط به معنای برداشتن دمای خنک کنده است که باعث می شود دمای خنک کننده از دمای اشباع کمتر شود. برای یافتن آن، دمای خط مایع را از دمای فشار بالا کم کنید. برای افزایش خنک کنندگی متوسط، خنک کننده را افزوده و برای کاهش آن خنک کننده را بردارید.

 • هزینه دماسنج های چندمنظوره و خنک کننده از هزینه متخصص HVAC بیشتر است.

 • برای تمیز کردن سیم پیچ از سفیدکننده استفاده کنید.

این مقاله ترجمه ای است از: How to Charge a Home Air Conditioner
عکس:‌ Chromatograph on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات