بالا و پایین نگهداری از پکیج

تاریخ انتشار :‌ پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - دسته بندی : زنده تر
بالا و پایین نگهداری از پکیج

بویلر کوره ای است که از طریق آب داغ (یا مایعات دیگر) یا بخار، حرارت ایجاد می کند. این حرارت منتقل شده می تواند خانه را گرم کرده و آب گرم ایجاد کند. نگهداری مناسب از جوشاننده مشکلات آن را کاهش داده و تاثیر آن را بیشتر می کند.

پکیج خانگی

پکیج های جدید از آن جهت اهمیت دارد که دو نیاز خانه را تامین می کند: آب داغ و گرمای هوا. بنابراین به منبع دیگری برای گرم کردن آب نیاز نیست. اما اگر این جوشاننده خراب شود، هم گرمای خانه را از دست می دهید و هم داغ را. این جوشاننده می تواند از منابع مختلف استفاده کند. در جوشاننده های برقی از جریان الکتریکی استفاده می شود.

از جمله رایج ترین جوشاننده ها کوره های هیدرونیک هستند که برای مصارف خانگی و صنعتی استفاده می شوند. آن ها آب (یا مایعات دیگر را) به اندازه ای داغ می کنند که به دمای خاصی رسیده و سپس بخار می شوند (می جوشند). این حرارت در لوله ها جریان یافته و این لوله ها به شوفاژ، کوره های دیواری و لوله های کف، متصل اند. اغلب کوره های امروزی از آب داغ تغذیه می کنند نه بخار. این آب داغ یا براساس گرانش عمل می کند یا توسط پمپ موتور جریان می یابد.

سختی آب پکیج

ترکیب اصلی سیستم جوشاننده آب است. به همین دلیل باید کیفیت آب را مشخص نمود. یک تحلیلگر آب می تواند مواد سازنده آب را شناسایی کند. احتمالا مهم ترین مشخصه میزان سختی آب است. این مسئله با بررسی مواد معدنی از طریق تحلیل شیمیایی یا جریان الکتریکی محقق می شود. سختی از سه راه معرفی می شود: mg/l (میلی گرم بر لیتر)، ppm (بخش به ازای میلیون) یا gpg (درجه به ازای گالون). آب سخت آبی است که درصد معدنی آن بالا هستند.

سختی آب اصلی ترین دلیل شکل گیری جرم در جوشاننده است. این جرم نمک، اکسید و هیدروکسید جامد است. این اجرام می توانند مانع جریان یافتن حرارت شده، فشار را افزایش داده و انرژی مورد نیاز برای کارکرد موتور را افزایش دهند. مراقبت از جوشاننده مانع از شکل گیری جرم می شود.

توصیه هایی درباره کیفیت آب

برای افزایش کیفیت آب سه روش وجود دارد. روش اول، مراقبت درونی است که شامل افزودن مواد شیمیایی مانند مواد پیشگراننده جرم،مواد  نرم کننده مواد معدنی، تجزیه کننده اکسیژن و ضد نشست مواد معدنی، را شامل می شوند. این مواد شیمیایی با مواد ناخالصی که به آب وارد می شوند مبارزه می کنند، موادی مانند جرم های آب سخت، اکسیژن و سیلیکون. روش دوم زدودن مواد معدنی است (که اسمز معکوس یا الکترودیالیز هم نام دارد) که با تعویض یونی جانشین نمک های غیر ارگانیک می شود. تعویض کننده یون نرم کننده آب به این طریق عمل می کند. روش سوم هوازدایی است، به معنای اتمی کردن آب با بخار برای خارج کردن اکسیژن و کربن دی اکسید منجمد.

گرچه هرکدام از روش های بالا موثرند، ترکیب نمودن آن سختی آب را افزایش داده و بر عملکرد کوره تاثیر نمی گذارد. یادتان باشد، اگر از جوشاننده خوب مراقبت کنید نه تنها حرارت را بهتر انتقال داده بلکه از سوخت کمتر استفاده می کند. پس روش های مراقبت از آن از روش های تعمیر آن کم هزینه بر تر هستند.


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات