تربیت توله سگ: دستور بده بیا!

تاریخ انتشار :‌ یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
تربیت توله سگ: دستور بده بیا!

چگونه به سگ تان آموزش دهید که وقتی صدایش می کنید به سمت شما بیاید

صدا زدن سگ باعث می شود حتی از راه دور هم از اتفاق پیشگیری شود. حتی توله سگ های کوچک هم با سرعت دویده و نمی توانید مانع آنها شوید. در حقیقت دنبال کردن سگ مسابقه ای است که هرگز در آن پیروز نمی شوید. زمانی که فرمان "بیا" را به سگ تان بیاموزید، حتی بدون قلاده هم ایمن خواهند بود. 

به سگ تان جایزه بدهید

ببینید سگ تان چه چیزی دوست دارد، جایزه، طعمه یا اسباب بازی. مطمئن شوید این طعمه برای سگ تان جذاب بوده و از هر چیز دیگری بیشتر توجهتان را جلب می کند. در تمرینات این طعمه ها را در اختیارش قرار دهید. این طعمه از خوراکی بهتر هستند، بنابراین بهتر است کوچک و بودار بوده و از نوک انگشت توله سگ تان بزرگ تر نباشند. 

چیزهایی که حواسش را پرت می کند از سر راه بردارید

زمانی را انتخاب کنید که بچه ها خانه نیستند، خانه خالی است و حیوانات دیگر استراحت می کنند. چیزهایی که حواس توله سگ تا را پرت می کند از سر راه بردارید تا فقط به شما توجه کند. اسم سگ تان را صدا زده، توجهش را جلب کرده و در صورت امکان طعمه یا اسباب بازی را نشان دهید. 

یک بازی بسازید

زمانی که توجه سگ تان به شما و طعمه معطوف شد، اسمش را صدا زده و بگویید "بیا". سپس برگشته و به سمت دیگر بروید. این کار تمایل سگ به بازی را افزایش می دهد. توله سگ ها به ندرت بر تمایل شان برای بازی غلبه می کنند. بگذارید سگ به سمت تان بیاید، سپس طعمه را به دست گرفته یا بیندازید. به خاطر داشتن چنین سگ باهوشی نوازشش کنید. تا جایی که می توانید سگ را نوازش کرده و از او تعریف کنید تا مطمئن شود خوشحال تان کرده است. 

این بازی تعقیب را یکی در میان تکرار کنید. زمانی که سگ تان مشتاق است به بازی خاتمه دهید تا خسته نشود. بازی تعقیب را یکی دوبار در هفته تکرار کنید. 

میزان سخت بودن بازی را افزایش دهید

پس از یک هفته در حالی که در جای خود مانده اید بازی را انجام دهید. مطمئن شوید سگ تان در حال خوابیدن، خوردن یا تمرکز بر کار جالب دیگری نیست. اسم سگ را صدا کرده و بگویید "بیا"، سپس طعمه یا اسباب بازی را به او نشان دهید. زمانی که سگ تان آمد با نوازش و اسباب بازی به گرمی از او استقبال کنید. 

زمانی که سگ تان معنای "بیا" را فهمید و بدون حواس پرتی اطاعت کرد، باید توانایی یادآوری او را به چالش بکشید. تلاش کنید زمانی که بر چیز جالبی مانند تعقیب پروانه یا کار دیگری تمرکز کرده، حواسش را پرت نمایید. بازی "بیا" را در مکان های جدید مانند بیرون حیاط یا خانه یک نفر دیگر امتحان کنید، نه فقط توی هال خانه. 

هربار سگ تان به سمت شما می آید، هر چقدر که طول بکشد، حتما او را نوازش کرده و به او جایزه بدهید. چون حتما می خواهید با خوشحالی به سمت تان بیاید نه با ترس.

مشکلات رفتاری و آزمون و خطا

توله سگ ها به چند دلیل ممکن است پس از اینکه صدایشان کنید به سمت تان نیایند. برای مثال، ممکن است هنوز اسم شان را ندانند و واکنش نشان ندهند. 

در بیشتر موارد هم نمی دانند فرمان به چه معناست. باید آن را به زبانی بگویید که سگ تان متوجه می شود. مثلا اگر خودتان زبان فرانسه بلد نیستید، نباید از سگ تان انتظار داشته باشید آن را بفهمد، درست است؟ مسلما برای مدتی طول می کشد تا سگ تان زبان انسان را بفهمد. یادگیری با کلیک یک راه مناسب برای برقراری ارتباط با سگ و آموزش به اوست. 

دلیل دیگری که سگ تان به صدا کردنش واکنش نشان نمی دهد این است که برایش فایده ای ندارد. چرا سگ تان باید دنبال کردن پروانه و تعقیب پسرکی که توپ دارد در آن طرف خیابان را رها کرده و به سمت شما بیاید؟ این کار خسته بیشتر استفاده کنید. اگر برای صدا کردن او دلیلی ندارید، باز هم صدایش کرده و به او طعمه بدهید تا آموزش ها یادش بماند. 

یکی از رایج ترین و بدترین اشتباهات در آموزش تنبیه سگ پس از انجام آن است. مسلما ممکن است از بی توجهی سگ خسته شده باشید، یا با فریاد صدایش کرده باشید و یا حتی به دنبالش دویده باشید. با این حال با نشان دادن ناراحتی خود درس اشتباهی را به او آموخته اید. اگر سگ بداند که پس از آمدن به سمت تان تنبیه می شود، احتمالش کمتر است که به سراغ تان بیاید. بنابراین هر چقدر هم که دیر به شما واکنش نشان داد هرگز تنبیه اش نکنید. 

این مقاله ترجمه ای است از: How to Train Your Puppy to Come When Called
عکس:‌ Zachary Casler on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات