تربیت سگ: دستور نشستن

تاریخ انتشار :‌ یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
تربیت سگ: دستور نشستن

نشستن صحیح چگونه است

نشستن صحیح یک سگ به این معناست که نشیمن گاه او کاملا روی زمین باشد. برخی از سگ ها ممکن است شما را فریب داده و کاملا روی زمین ننشینند، بنابراین تا زمان اطمینان از نشستن آنها به سگ تان پاداش ندهید. به طور کلی سگ تان باید یاد بگیرد که کاملا روی زمین بنشیند و مدتی بماند تا نشستن او را تایید کنید.

نحوه آموزش نشستن به سگ

5 تا 10 دقیقه در هفته را به تمرین دادن به سگ تان اختصاص دهید. پیش از این کار باید نحوه آموزش را فرا بگیرید. این آموزش باید برای سگ جذاب باشد. اگر از دستگاه کلیک کننده استفاده می کنید باید آن را در دست بگیرید.

  • توجه سگ را جلب کرده و به او نشان دهید که چیزی در دست دارید.

  • شی یا خوراکی را بالای بینی سگ نگه دارید (نه آنقدر بالا که سگ تان بپرد).

  • آن خوراکی را تا نزدیکی گوش های سگ ببرید و در نزدیکی سر آن نگه دارید. شاید برای گرفتن آن بپرد اما باید یاد بگیرید که پس از نشستن آن را دریافت می کند.

  • به محض اینکه سگ کاملا روی زمین نشست باید او را تشویق کنید.

  • پس از تشویق و نوازش سگ خوراکی یا وسیله را به او بدهید.

  • این کار را آنقدر انجام دهید تا سگ به محض دیدن آن خوراکی بنشیند.

  • هر بار بگویید "بشین" و با دست ها به او اشاره کنید که بنشیند (به آرامی با دستان خود او را به نشستن تشویق کنید).

  • این حرکات را روزانه و در مکان های مختلف، در داخل و خارج از خانه، تمرین کنید. هر بار سگ را تشویق کنید. در این زمان صبور و آرام باشید.

اگر پس از چند تمرین سگ به خودی خود ننشست، او را مجبور نکنید یا هل ندهید. در این صورت سگ ها آموزش نمی بینند. از فریاد کشیدن یا تنبیه خودداری کنید. در این شرایط سگ ها گیج می شوند. به جای آن از طعمه های تازه مانند گوشت، سوسیس، پنیر، سوسیس جگر پخته، استفاده کنید.

آزمون و خطا

اگر با وجود تمرینات نتوانسته اید سگ خود را به این رفتار عادت دهید باید در این باره خوب فکر کنید. هربار سگ خود را خوب بررسی کنید. هربار که سگ تان خود به خود نشست آن را تشویق کرده و بگویید "آفرین بنشین". این کار را همیشه انجام دهید. شاید بهتر باشد در این شرایط طعمه هایی به همراه داشته باشید. استفاده از کلیکر هم فکر خوبی است. زمانی که سگ تان یاد گرفت با دیدن طعمه بنشیند، این کار را در گوشه و کنار خانه تمرین کنید. این کار آزمون و خطا نام داشته و مطمئن می شوید که سگ تان با هر بار شنیدن این فرمان خواهد نشست.

نکات تربیت سگ

  • درب اصلی خانه و محل خوردن غذا را به عنوان لوکیشن تمرین انتخاب کنید. در این صورت در زمان دیدن مهمان و پیش از غذا خوردن خواهد نشست.

  • زمانی که سگ تان در نشستن تبحر یافت دیگر لازم نیست از طعمه استفاده کنید. اما می توانید گهگاه از طعمه استفاده کنید تا این رفتار او تقویت شود.

این مقاله ترجمه ای است از: Train Your Dog to Sit on Command

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات