تعمیرات مبل در کدام بخش ها قابل انجام است؟

تاریخ انتشار :‌ چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ - دسته بندی : زنده تر
تعمیرات مبل در کدام بخش ها قابل انجام است؟

خم شدن یا شکستن بدنه

ابتدا باید بدانید بدنه مبل چگونه بهم متصل شده است. به همین دلیل باید از پایین مبل را بررسی کنید. مبل را برعکس کرده و آن را خوب بررسی نمایید. داخل مبل شاید یک لایه باریک پارچه باشد. آن را خوب بررسی کنید  تا ببینید جایی از چوب خم شده یا ترک برداشته باشد. در این صورت ممکن است بدنه مبل خم شود. می توانید دور چوب را محکم کرده و چسب بزنید یا اینکه با دست قطعات فلزی را صاف کنید. با این حال برای افزایش عمر مبل باید قطعات شکسته یا خم شده را تعویض کرده  و آن را محکم کنید. 

تعمیر مبلی که غژغژ صدا می دهد

برای تعمیر مبل چوبی به انبر، پیچ گوشتی و چسب پارچه نیاز دارید. اگر وسط مبل خم شده، احتمالا یک تکه چوبی از بدنه جدا شده. اگر بدنه فلزی است باید با انبر آن را صاف کنید. اگر یک تکه چوبی شکسته یا خم شده باید کل آن تکه را عوض کنید. در صورت امکان آن تکه چوب را برداشته و تکه محکم و جدید را جایگزین کنید.

اگر تمام تکه ها به هم وصل بوده و بدنه هم محکم است، یک تخته چوب می تواند مبل را محکم کند. یک تکه چوب به اندازه کف قالب مبل برش زده و در قالب قرار دهید. روی آن هم تشک بگذارید. در آن صورت مبل محکم شده و تشک روی آن هم راحتی ایجاد می کند.

تعمیر فنر مبل

 

اگر فنر مبل خراب شده باشد فرایند تعمیر کمی تفاوت دارد. فنر در صورت شل بودن با چند ابزار سفت می شود. پارچه داخل مبل را برداشته و فنر را بررسی کنید. بگذارید یک طرف پارچه به مبل وصل باشد تا بعد بتوانید آن را با منگنه وصل کنید. با انبر فنر را بچرخانید تا به شکل قبل بازگردد. این کار را آرام انجام دهید چون اگر فنر بیش از حد بچرخد خراب شده و باید تعویض شود.

این مقاله ترجمه ای است از: How to Fix a Broken Couch
عکس:‌ Morgan Vander Hart on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات