دیگ بخار موتورخانه

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - دسته بندی : زنده تر
دیگ بخار موتورخانه

سیستم لوله کشی

سیستم لوله دیگ بخار معمولا یک لوله یک طرفه یا دو طرفه است. سیستم های تک لوله به دلیل نصب ساده و کم هزینه رایج تر بودند. سیستم یک لوله برای انتقال بخار به شوفاژ و جمع آوری آب متراکم شده ناشی از بخار منتقل شده به شوفاژ، از یک لوله استفاده می کند.

با این حال، سیستم تک لوله محدودیت هایی دارد. نمی توان انتقال بخار به یک شوفاژ را متوقف کرد زیرا مانع بازگشت آب می شود، و سیستم تک لوله برای انتقال مقادیر بیشتر بخار(و در نتیجه آن گرما) با محدودیت هایی مواجه است. درنتیجه، با وجود اینکه سیستم تک لوله ارزان است اما دیگر استفاده نمی شود.

شیر فلکه هوا 

سیستم های بخار تک لوله دارای دریچه هستند (دریچه یا فلکه های موجود در شوفاژها و لوله حامل بخار) و باید در طی چرخه گرمایشی مقابل بخار هوا را از دریچه جریان دهند. همین ویژگی تنفس لوله هاست که سروصدای هیس مانند موجود در لوله ها را پدید می آورند.

فلکه های هوای شوفاژ در سیستم های تک لوله در شش اندازه هستند تا مقادیر مختلف هوا به میزان های مختلف، که برای تعادل سیستم ضروری هستند، از شوفاژ خارج شوند. تنظیم کردن سیستم به معنای تنظیم جریان بخار از طریق فلکه و دریچه هواست تا یک شوفاژ میزان بخار مناسب برای گرمای اتاق را فراهم کند. دریچه های بزرگ تر معمولا در انتهای لوله های طویل (اصلی) و در اتاق های سردتر استفاده می شوند. دریچه های کوچک هوا در نزدیکی دیگ بخار و در اتاق های دارای ترموستات استفاده می شوند.

سیستم دو لوله بیشتر در جوشاننده های آب داغ  یافت می شوند و سیستم های جدیدتر دیگ بخار لوله مجزایی دارند که به شوفاژ وصل شده و یک لوله دیگر نیز از شوفاژ به دیگ بازمی گردد. دریچه ها تنها در لوله های ورودی و خروجی دیگ بخار نصب می شوند نه شوفاژ. در یک سمت شوفاژ (فلکه منبع بخار شوفاژ در این قسمت قرار دارد) بخار بلند شده و هوا و آب تولید شده از طریق لوله خروجی یا زه شوفاژ خارج می شود.

تنظیمات دیگ

دیگ بخار تنظیمات ساده ای دارد تا امنیت آن محافظت شده و عملکرد سیستم را از این طریق تصحیح کند:

  • درجه فشار تنظیم کننده: اگر فشار از مقدار مجاز بیشتر شد، درجه را فشار داده و انتقال سوخت به دیگ را قطع کنید.

  • فلکه دما و کاهش فشار: اگر تنظیم کننده و درجه فشار عمل نکردند و فشار به اندازه خطرناکی بالا رفت بخار را خارج کنید.

  • فضای شیشه های نشان دهنده میزان آب: لوله شیشه ای میزان آب موجود در دیگ را نشان می دهد.

  • کاهش میزان آب: اگر آب دیگ از حد خاصی پایین تر آمد، سیستم را خاموش کنید.

این مقاله ترجمه ای است از: The Ins and Outs of Residential Steam Boilers

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات